T.C

             İSTANBUL

  .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

  DOSYA NO:2013/………. ESAS

                                        S.S ……………………………………… KOOPERATİFİ

                          (ADRESİ)

         Borçlusu olduğunuz İstanbul .icra Müdürlüğü 2013/……. esas sayılı dosyasından yapılan takip işlemleri için Üyelerinizin isimleri ve tebligata yarar adreslerinin dosyamıza bildirilmesi gerekmektedir. Gereğinin yapılarak bilgilerin dosyamıza gönderilmesi arz ve rica olunur.

                                                                                                                                 İSTANBUL .İCRA MÜDÜRÜ