İSTANBUL …………. HUKUK  MAHKEMESİ SAYIN  BAŞKANLIĞI’NA 

 

DOSYA NO           : 2013/…….E.

DAVACI            : 

VEKİLİ             : Av.Arif Baltacı

DAVALILAR : 

VEKİLİ             :Av.                          

K  O  N  U               : ……………………….. tarihli ara karardan dönülmesine talebimizdir.

 

AÇIKLAMALAR

 

            Sayın Mahkemenizin …………………… tarihli ara kararında Davacı Şirket temsilcisinin imza örneklerinin alınmasına dair bir karar vermiştir. Fakat imzanın sahteliği konusunda davacı müvekkilimizin herhangi bir iddiası söz konusu değildir. Daha önceki dilekçelerimizde de belirttiğimiz üzere söz konusu çek üzerindeki imzalar şirket yetkililerimize aittir. Fakat bu evraklar müvekkil şirket çalışanı aracının camı kırılarak elde edilmiştir. Davada itiraz ettiğimiz konu imzanın müvekkil şirket temsilcisine ait olmadığı yönünde değildir. Bu nedenle müvekkil şirket temsilcimizin imza örneklerinin alınması kararından dönülmesini talep ediyoruz. 00.00.2013

Saygılarımızla.                                                                                               

 

Davacı Vekili

 Av. Arif Baltacı