İSTANBUL ….ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO: 2013/……….. ESAS

(Beyanda Bulunan)

DAVALI :

VEKİLİ : Av.Arif BALTACI

DAVACI :

VEKİLİ :

KONU: Mahkemenin ………………………….. tarihli oturumunun ….. nolu ara kararı gereği Tanık(Veya müvekkil)…………………………. ait adres bilgisinin bildirilmesidir.

AÇIKLAMALAR

Mahkeme, …………………………………. tarihli oturumunun …………………………. nolu ara kararına göre, ‘’davalı vekilinin tanığın (müvekkilinin) halen bulunduğu adresini 10 günlük kesin sürede bildirmesine ‘’ hükmetmiştir.

Dosyada dinleteceğimiz tanığımızın (yada müvekkilimizin) halen mevcut olarak ikamet ettiği ve Adrese dayalı kayıt sisteminde kayıtlı bulunduğu adres; ‘’…………………………………………………………….İSTANBUL‘’ dur.

Ara karar gereğince sayın mahkemenize bildirmiş olduğumuz adresin dikkate alınmasını gerekliliğini bilginize sunar gereğinin yapılmasını saygı ile tensip ve görüşlerinize arz ederiz. 00.00.2013

Davalı Vekili

Av.Arif BALTACI