İSTANBUL …..ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO : 2013/……… Esas.

BEYANDA BULUNAN

MÜDAHİL : 

VEKİLİ : Av. Arif BALTACI

SÜPHELİ : 

KONU : Ara karar gereği beyanlarımızı içerir dilekçedir.

BEYANLARIMIZ

1- ………………… tarihli celsede sanığın dava konusu çekle ilgili olarak ödemede bulunduğu ve buna ilişkin banka dekontunu sunmuş olduğu tarafımızdan görülmüştür.

2- Sanığın sunmuş olduğu bu ödeme dekontu dava konusu çekle ilgili olmayıp, müvekkili olduğumuz ……………… A.Ş’nin cirosunun bulunduğu ……………………..TL, bedelli çekle ilgili kısmi ödemeye aittir. (Ek-1 Çek Fotokopisi)

3- Sanık tarafından sunulmuş olan dekontta hangi dosya ve hangi çek için ödemenin yapıldığı da belirtilmemiştir. Sanığın müvekkili olduğumuz şirkete toplamda …………………TL borcu bulunmaktadır.

4- İbraz edilen makbuz dava konusu çekle ilgili olmadığından dolayı sanığın cezalandırılması gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM: Açıklanan nedenlerle katılan olarak kabulüne karar verilmiş olan davada sanık tarafından ibraz edilen dekontun iş bu dava konusu çeke ilişkin olmamasından ve tarafımıza dava konusu çekle ilgili ödeme yapılmamasından dolayı, sanığın suçuna uygun kanun maddesi hükümlerince cezalandırılmasına karar verilmesini takdir ve tensiplerinize arz ederiz.

Saygılarımızla.

Katılan Vekili

Av. Arif BALTACI