İSTANBUL … ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO : 2013/……… Esas

KATILMA TALEP

EDEN MÜŞTEKİ : 

VEKİLİ :Av.Arif BALTACI 

SANIKLAR : 

SUÇ : Emniyeti Suistimal Sureti ile Hırsızlık ve bu suça yardımla iştirak

KONU : Müdahale talebimizi içerir dilekçedir.

AÇIKLAMALAR 

1- Sanık …………….; müvekkil şirkete ait malları, şoför olarak çalıştığı ………………………………. A.Ş adına, 34 AA 0000 plakalı Mercedes marka kamyona yüklü olarak Ankara’ya ulaştırmak üzere İstanbul’dan teslim almıştır.

2- Sanık …………………….. Ankara’ya ulaştığında., diğer sanıklar ………………, ……………………., ve ……………….’nın yardımıyla  müvekkil şirkete ait malları çalınmış süsü vererek çalmışlardır.

3- Söz konusu şirketin ve kamyonun sahibi olan ……………………..’nın Cumhuriyet Savcılığı’na yapmış olduğu şikayet üzerine, suç isnadı ciddi görülerek sayın Mahkemenizin yukarıda yazılı esas numarası ile dava açılmıştır.

4- Müvekkil Şirket suçtan zarar görmüş olduğundan davaya müdahil olarak katılmak istiyoruz.

SONUÇ VE İSTEM: Açıklanan nedenlerle alacak haklarımız saklı kalmak üzere katılan olarak davaya kabulümüze, sanıkların suçlarına uygun kanun maddesi hükümlerince cezalandırılmasına karar verilmesini tensip ve görüşlerinize arz ederiz.

Saygılarımızla.00.00.2013

Katılan Vekili 

Av.Arif BALTACI