İSTANBUL … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO:2013/…… Esas

ÖDEME YASAĞININ

KALDIRILMASINI TALEP EDEN : 

VEKİLİ : Av. Arif BALTACI

DAVACI : 

VEKİLLERİ : 

KONU : 28.06.2006 tarihli karar gereği ödeme yasağının kaldırılmasına karar verilerek ilgili Banka’ya müzekkere yazılması talebini içerir dilekçedir.

 

I. Mahkemeniz dosyasında görülen ve ……………. tarihi itibariyle son bulan davada dava konusu yapılan çeklerin meşru hamili olduğumuz bildirilmiştir. …………………. tarihli celsede davacı tarafından ilgili Ticaret Mahkemesinde istirdat davası açma hakkı saklı tutulmak kaydı ile dava reddedilmiştir.

II. ………………………. tarihli celsede meşru hamil olduğumuzu öğrenen davacı tarafça yasal süresinde istirdat davası açılmamış olduğundan, talebimiz dikkate alınarak ödeme yasağının kaldırılmasına karar verilerek ilgili Banka şubesine müzekkere yazılarak tarafımıza elden takip yetkisi verilmesini taktir ve tensiplerinize arz ederiz.

 

Saygılarımızla

 

……. A.Ş Vekili

Av.Arif BALTACI