İSTANBUL …. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’ NE

 

DOSYA NO: 2013/………. E

(CEVAP VEREN)

DAVALI :

VEKİLİ: Av. Arif BALTACI

DİĞER DAVALILAR :

VEKİLİ : 

DAVACILAR :

VEKİLLERİ :

KONU: ………………………. tarihli ara karar gereği beyanlarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR 

 

1- Davalı ………………………………………..’nin dava dosyasına …………………………… tarihli sunmuş olduğu beyan dilekçesini kabul etmiyor ve itirazlarımızı bildiriyoruz.

2- Davalı ……………………………………. müvekkil ……………………………………..’nin müşterisi olup uzun süreli olarak yapılan “………………………………….” ile müvekkillimizden kaza konusu aracı kiralamıştır. Yerleşik Yargıtay içtihatlarından da açıkça görüleceği üzere ve ayrıca Karayolları Trafik Kanunu 3 ve 85. maddeler uyarınca, müvekkil şirket, işleten sıfatına sahip değildir. Bu çerçevede, işleten sıfatı, müvekkilden “Uzun Süreli Araç Kiralama Sözleşmesi”ne istinaden aracı kiralayan ……………………………..’ ne aittir.

3- Davalı ………………………………’nin itirazları yerinde değildir. Davada araç kiralama sözleşmesine imza atıp kaza konusu aracı kullanan ve işleten sıfatına sahip firma olan Davalı …………………………………….., husumet yokluğundan bahsedemez.

 

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda kısaca arz ve izah olunan nedenlerle Davalı …………………………………’nin kiralayan ve dava konusu aracın işleteni sıfatı bulunması hasebiyle husumet yokluğu itirazının reddine karar verilmesini tensip ve görüşlerinize arz ederiz.

 

Davalı Vekili

Av. Arif BALTACI

 

Ek: – Dava Dilekçesi

– Cevap Dilekçesi

– Celse zabtı