İSTANBUL  … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/……….. E.

DAVACI: ……………………………A.Ş.

VEKİLİ: Av. Arif BALTACI

DAVALI:

VEKİLİ:

KONU:Davalı tanık beyanlarına karşı ayrıntılı beyanlarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR 

 

1) Davalı tanıklarının, Aykome Kararlarına ilişkin açıklamalarına cevap dilekçemizde ayrıntıları ile yanıt vermiştik. Aykome Yasası yeni yapılacak yatırımlar için çıkarılmış bir yasa olup, bu yasa gereğince alınan tüm kararlar da sadece yeni yatırımlara ilişkin alınan kararlar olmaktadır. Mevcut yatırımların deplasesi, hukuken Aykome kapsamında değerlendirilemez.

2) Davalı tanıklarının hasarın oluşumuna ilişkin beyanlarını da kabul etmiyoruz. Hasara ilişkin mahalli karakolda tutulan tutanak ve tanıklarımızın ifadelerinde tesislerimizin davalıların çalışmaları sonucunda hasara uğratılmış olduğu açıklığa kavuşmuştur.

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda belirtmiş olduğum nedenlerden dolayı, davalı tanıkları beyanlarını kabul etmiyor, davamızın kabulüne karar verilmesini tensip ve görüşlerinize arz ederiz.

 

Davacı Vekili

Av. Arif BALTACI