İSTANBUL …ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/……….Esas

BEYANDA BULUNAN

DAVALI: 

VEKİLİ: Av.Arif BALTACI

DAVACI: 

VEKİLİ: 

KONU: Tanık listemizin sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR 

 

……………………. tarihli celsede ……… numaralı ara karar uyarınca tanıklarımızın bildirilmesi konusunda tarafımıza süre verilmiştir. ilgili ara karar gereğince tanık listemiz sayın mahkemenize saygıyla sunulur.

1- İsim – Soyisim  TC Numarası

Adres:  

(Tanığımız davacı ile davalı arasında ticari ilişki bulunmadığı ve deponun davacı tarafa kiralanmadığı hakkında bilgiye sahiptir) 

Sera Kent Sitesi, Menekşe Blok, D.40 Kağıthane –İstanbul

2– İsim – Soyisim  TC Numarası

Adres:  

(Tanığımız davacı ile davalı arasında ticari ilişki bulunmadığı ve deponun 3. bir şahsa kiralandığı hakkında bilgiye sahiptir) 

…………………………. tarihli … numaralı ara karar uyarınca tanık listemiz sayın mahkemenize arz olunur.

 

Davalı Vekili 

Av.Arif BALTACI