İSTANBUL … ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

 

DOSYA NO: 2013/……..Esas

DAVACI : 

VEKİLİ: Avukat Arif BALTACI

DAVALI: 

KONU: ………………………………. tarihli arar karar gereği beyanlarımızın sunulmasından ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR

 

………………………. tarihinde sayın mahkemenize sunmuş olduğumuz delil listemizin …. maddesi gereğince müzekkere yazılabilmesi için ………………………..’nin tarafımızdan aranan numaraları ile müvekkil tarafından davalı ………………’nın aranan numaraları aşağıda gösterilmektedir.

Davalı ……….. Telefon Numarası: 0 532 000 00 00 

Müvekkilimizin arama yaptığı numara ise: 0532 111 11 11

Bu telefonların,

1) Kurulu bulundukları adres ve kullanıcılarının, 

2) ……………. ile ………………………. tarihleri arasında yapılan karşılıklı aramalarının saat ve sürelerini gösterir dökümlerinin ………………………………….. şirketine sorulmasını tensip ve görüşlerinize arz ederiz.

Saygılarımızla. 

 

Davacı Vekili

Av. Arif BALTACI