İSTANBUL …SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO : 2013/……..Tereke

……………… tarihli dilekçe ile terekeye ait ………………………………… adresindeki gayrımenkulde kiracı bulunan …………………………….. iş yerini ……………………….’a kira bedelini de …………………TL’ye çıkarmak kaydıyla devretmek istediğini beyan etmiştir.

Kiralanan yerin boşalması halinde yeniden kiraya vermenin zaman alabileceği, terekenin zarara uğramaması için talebin makul olması nedeniyle devrine muvafakatımız bulunduğunu ve Hakimliğinizce değerlendirme yapılmak suretiyle verilecek izin doğrultusunda gerekirse kayyum tarafından yeni kira kontratı yapılmasını takdir ve tensiplerinize arz ederiz.

Saygılarımızla.

Davacılar Vekili 

Av.Arif BALTACI