İSTANBUL  … SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/…. Tereke

KONU: Tereke işlemlerinin yürütülmesi, tahsil edilemeyen kira bedellerinin tahsili, davaların takibi, yasal yollara başvurulabilmesi için avukat tayin etme izni hakkında.

 

AÇIKLAMALAR

 

Temsilci olarak tayin edildiğim İstanbul …. Sulh Hukuk Mahkemesi 2013/…. Tereke sayılı mahkemenizde görülen dava dosyası ile ilgili üç yüzden fazla kiracısı bulunması, muris hakkında açılmış ve murisin açtığı iki yüze yakın dava, bu davaların ve gayrimenkullerde kiracı olarak bulunan bir kısım kiracıların kira bedellerini ödememiş olması, terekenin murisin avukatlarınca takip edilen devam eden yasal davalarının dışında da devamlı yeni davaların ortaya çıkması ve diğer başkaca yasal işlemlerinin devam ettirilebilmesi için aşağıda önerdiğim avukatın vekil tayin edilmesini talep ederim.

Ayrıca tayin edilecek avukata vekalet ücreti takdir edilmesini veya İstanbul Barosu Asgari Ücret Tarifesi üzerinden ücret tahakkuk ettirilmesini, aşağıda isim ve bilgilerini belirttiğim avukatların müştereken tereke avukatı olarak tayin edilmesine ve tereke adına ilgili avukatlara vekalet verilmesine müsaade edilmesini tensip ve görüşlerinize sunarım. 

Saygılarımla. 

 

Önerilen Avukatlar:

Avukat Arif BALTACI

Avukat Bahadır Halil BALTACI

Avukat Hasan BİRCAN

Avukat Aynur ÇAYLI

Avukat Selin CANKATAN

Tereke Temsilcisi

………………………