ÇALIŞMA BELGESİ ÖRNEĞİ

 

İŞÇİNİN

Adı Soyadı :   RESİM
Doğum Yeri Ve Yılı :  
T.C. Kimlik No :  
Sigorta Sicil No :  
     
İŞVERENİN    
Adı Soyadı (Unvanı) :  
Adresi :  
SSK İşyeri Sicil No :  
İş Yerinde Yapılan İş :  
İşçinin Görevi :  
İşe Başlama Tarihi :  
İşten Ayrılış Tarihi    

 

Yukarıda fotoğrafı, kimlik bilgileri belirtilen XXXXXXXXXXXXXX –– / –– / ––––, ile –– / –– / –––– tarihleri arasında işyerimizde çalışmıştır.

İş bu çalışma belgesi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 28. maddesine istinaden düzenlenmiş ve kendisine verilmiştir.

–– / –– / ––––

 

   
  İŞVEREN VEYA VEKİLİ
  (İmza-Kaşe)