İSTANBUL …İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/……….. Esas

(Beyanda Bulunan)

DAVALI:

VEKİLİ: Avukat Arif BALTACI

DAVACI: 

VEKİLİ:

KONU: Dava dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

Davacının dava dilekçesi ile ileri sürdüğü iddialar ve talepleri haksız, dayanaksız ve hukuka aykırıdır. Bu sebeple huzurdaki davanın reddi gerekmektedir. Şöyle ki;

1- Davacı, dava dilekçesinde, iş kazası nedeni ile ………………….. TL tedavi gideri, ……………..TL Manevi Tazminat ………………. TL Manevi tazminat ……………….TL gider kaybı sebebiyle tazminata hükmedilmesini talep etmiştir.

2- Davacı müvekkil şirket nezdinde vale hizmeti veren bir çalışandır.  Davacı, olay tarihinde müvekkil şirketin görevlendirdiği şekilde otopark bölümünde olması gerekirken mesai saati içerisinde otopark bölümünde bulunmaması yasak iken kazanın meydana geldiği trafo bölümünde olması zaten ciddi bir çelişkidir. Olay tanıklarının anlatımı açıktır. Davacı Trafoda meydana gelen problemi tamir için gelen ……………… A.Ş görevlileri izlemekte olup trafoda meydana gelen patlamadan dolayı yaralanmıştır. 

3- Davalı müvekkil sektöründe lider, onbinlerce çalışanı olan Türkiye’nin ve Dünyanın en büyük şirketlerinden biridir. Davacıya gereken iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinden fazlası verilmiştir. Müvekkil şirket bünyesinde vale hizmetleri gibi basit bir hizmeti veren davacı bile tam olarak 156 saat iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitime ve uygulamaya tabi tutulmuştur.

4-Davacının iddia ettiği gibi trafo arızasının kendisi tarafından elektrik işini bilmesi sebebiyle tamir edilmesi müvekkil şirket kurallarına ve işyeri personel yönetmeliğine aykırıdır. Zira kabul anlamına gelmemek kaydıyla bir için aksi düşünülse bile müvekkil şirket trafo arızası konusunda yetkili ……………… A.Ş çalışanlarını çağırması da başka türlü açıklanamaz zaten. Müvekkil şirket kendi bünyesinde bulunan yüzlerce teknik eleman varken bu işi valelik görevi yapan bir personele yaptırdığı hayatın olağan akışına aykırıdır. Müvekkil şirket hukuk kurallarına bağlı ve işçi sağlığına duyarlı bir şirkettir. Bu sebeple özellikle konunun uzmanı ……………… A.Ş elemanları arıza giderilmesi için çağrılmıştır.

5-Arıza giderilmeye çalışırken hava akımı sebebiyle yaşanan trafo patlaması sonucunda ……………… A.Ş elemanları yaralanmıştır. Davacı da bu esnada olmaması gereken bir alanda bulunmaktadır. Amirleri tarafından tanık beyanlarıyla ve ……………. A.Ş çalışanlarının beyanlarıyla defalarca alanı terketmesi için uyarıldığı açıktır. Fakat davalı merakla yapılan arıza giderilmesi işlemini izlemeye devam etmiş amirlerinin talimatını da yerine getirmemiştir. Hem de bu şekilde yapması gereken Vale hizmetini de yapmayarak iş sözleşmesine aykırı davranmıştır. Yıllardır iş güvenliğine dikkat eden bir firmanın kendi çalışanına trafo arızasının giderilmesi gibi teknik bir konuda talimat vermediği ve vermeyeceği aşikardır. Zaten …………. A.Ş çalışanlarının orada olma sebebi trafo arızasının giderilmesidir. 

6- Davacı, kendi düşüncesizliği ve ihmali yüzünden yaralanmış olup, işbu dava ile müvekkil davalı şirketten haksız menfaat elde etme çabası içerisine girmiştir

7- Davacı tedavi giderlerini kendisinin karşıladığından bahisle talepte bulunmaktadır. Oysa davacı gibi diğer tüm personellerimiz için özel sağlık sigortası yapılması müvekkil şirkette rutin bir uygulamadır. Davacının da …………… Sigorta A.Ş bünyesinde ………………. poliçe numarasıyla özel sağlık sigortası bulunmaktadır. Sigorta tarafından karşılanmayan her hangi bir bedel yoktur. Bu sebeple davacının tedavi giderlerini istemesi açıkça kötüniyetinin göstergesidir ki davacı tedavi giderleri yönünde herhangi bir evrak sunamamıştır.

8-Davacının maddi tazminat talebi de yerinde değildir. Davacı iş yerinde olan trafo patlaması sonucunda kendisinde olan malüliyet oranının %45’ten fazla olduğunu iddia etmektedir. Davacı elektrik teknisyeni olmamasına rağmen trafo tamiratını izlerken meydana gelen patlamada yaralanmış ama hala uslanmamış bir doktor gibi maluliyet oranı belirlemektedir. Bu oranın hangi verilere ve tıbbi bilgiye dayanılarak dilekçeye yazıldığı tarafımızdan anlaşılamamaktadır. Davacı iddiasını ispatla mükelleftir. Dosyada bu yönde hiçbir rapor yokken davacı bir hafta hastahanede yattıktan sonra taburcu edilmiş ve toplamda iki haftalık iş göremez raporu var iken maluliyet oranına nasıl tespit ettiği tam bir muammadır. 

9-Davacı kazanın oluşumunda müvekkil şirketi kusurlu gösterme çabası içerisindedir. Oysa trafo ile ilgili tamirat için çağırılan ……………. A.Ş çalışanlarının beyandan da açıkça görüleceği üzere davacı kendisine yapılan uyarıları dikkate almamış riskin olduğu amirleri ve ……………. A.Ş çalışanları tarafından kendisine defalarca söylenmesine rağmen arızanın giderilmesi çalışmasını izlemeye devam etmiştir.  Davacı görev yerinde olmak yerine tamiratı izlemeyi bilerek ve isteyerek kendi seçmiştir. Bu sebeple davacı hem görevini ihmal etmiş hemde kendi düşüncesizliği ve ihmali neticesinde yaralanmıştır.

10- İş kazası nedeniyle müvekkil şirketin sorumlu tutulabilmesi için kazanın oluşumunda kusuru bulunması gerekir. Davacıya İş.K 77. madde uyarınca alması gereken her türlü önlemi alarak; gerekli eğitimleri veren, uyarılarda bulunan, çalışması için gerekli araçları temin eden, nezaret ve denetim görevlerini yerine getiren müvekkil şirkete izafe edilebilecek hiçbir kusur bulunmamaktadır.

11- Davacının manevi tazminat talebi de fahiştir.Davacının geçirdiği kaza neticesinde yaşadığı rahatsızlık, elem ve ızdıraba neden olabilecek boyutta değildir.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda izah edilen nedenlerle işbu haksız, hukuka aykırı davanın ve davacının tüm taleplerinin reddi ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini tensip ve görüşlerinize arz ederiz.

 

Davalı Vekili

Av.Arif BALTACI