Çocukla Kurulan Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi

 

İSTANBUL AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI:

VEKİLİ :

DAVALI:

KONU    : Müvekkilimizin çocuğuyla mahkeme kararı ile kurulan kişisel ilişkisinin yeniden düzenlenmesi talebini içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR  

1-Müvekkilimiz davalı taraf ile uzun süre yürüttükleri evliliklikleri İstanbul XX. Aile Mahkemesinin XX/XXXX numaralı çekişmeli boşanma davası ile sonlandırmıştır.  Davalı tarafça yapılan temyiz başvurusu Yargıtay tarafından red edilmiş ve yerel mahkeme ilamı onanmıştır. İş bu karar taraflara da tebliğ edilerek boşanma davası kesinleşmiştir. 

2-Yerel Mahkemenin hazırlamış olduğu ilamda müşterek çocuklar davalıya verilmiştir. Müvekkilimiz içinde kişisel ilişki kurulmasına dair karar verilmiştir. Müvekkilimiz dava aşamasında davalı ile aynı şehirde oturduğu için görüşmeler her hafta sonu için belirlenmiş ve bu hususa müvekkilimiz tarafından herhangi bir itiraz da bulunulmamıştır. 

3-Müvekkilimiz boşanmanın kesinleşmesinden sonra çalıştığı firmanın karadeniz bölge müdürü olarak atanmıştır. Bu sebeple de her hafta İstanbul’a dönüş yapması ve çocukları ile görüşmesi fiilen mümkün olmamaktadır.

4-Müvekkilimiz farklı ve İstanbul’a uzak bir ilde çalışması sebebiyle çocuklarıyla kişisel ilişkiyi okul tatil dönemlerinde yatılı olarak kurmak istediğini davalı tarafa bildirmiş fakat davalı tarafından bu husus kabul edilmemiştir.

5-Müvekkilimiz şehir dışında bulunmasından dolayı çocukları ile yeteri kadar zaman geçirememektedir.  Çocukların fiziksel gelişiminin etkilenmemesi, baba sevgisinden ve ilgisinden uzak kalmamaları gerekmektedir. Bu amaçla her ayın 4. hafta sonuna denk gelen cumartesi, pazar günleri önceki mahkeme ilamındaki gibi saat 09.00-20.00 arasında müvekkilimiz ile çocuklarının kişisel ilişki kurmasını talep ediyoruz. Ayrıca çocukların babalarının yanında zaman geçirmesi ihtiyacı olmasından dolayı çocukların okullarının tatile girdiği yaz dönemi olan Temmuz ayının 1-30 günleri arasında müvekkilimizin yanında yatılı olarak kalması ve bu tarihlerde müvekkilimiz ile çocuklar arasında kişisel ilişki kurulmasını talep ediyoruz.

DELİLLER               : Boşanma İlamı, tanıklar,ve sair kanuni delail.

TALEP VE İSTEM : Yukarıda kısaca arz ve izah ettiğimiz ve mahkemenizce re’sen nazara alınacak nedenlerle  müvekkilimizin çocuğu ile ilişkisinin yeniden düzenlenmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davanın açılmasına sebebiyet veren davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini tensip ve görüşlerinize sunarız.                                                                                                                          

                                                                                                           DAVACI VEKİLİ