İSTANBUL ….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

DOSYA NO: 2013/…….. ESAS

Yukarıda dosya numarasını bildirdiğim dosyanın durumunun dilekçemin altına derkenar olarak düşülmesini talep ederim.

 

Avukat Arif BALTACI

 

 

2013/…………… Esas sayılı icra dosyasında icra dosyasının  borçlusu ………………….’a ödeme emri tebliğ edilememiş olup, borçlunun adresini tespit maksadıyla yapılan tüm araştırmalara rağmen; Borçlu ’nun tebligata yarar adresi tespit edilememiştir. Alacaklı vekilinin talebi üzerine iş bu derkenar verilmiştir.

 

İstanbul … İcra Müdür Yrd.