İSTANBUL … İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE 

DOSYA NO: 2013/……… ESAS

KONU: Derkenar talebidir.

Dosya borçlusu şirketin iflası İstanbul … İflas Müdürlüğü’nün 2013/….. İflas sayılı dosyasıyla açılmış olmakla, dosyanın iflas tarihi olan ……………………. tarihi itibariyle kapak hesabının yapılarak kesinleşme durumunun da eklenerek neticeyi bildirir derkenarın tarafımıza verilmesini takdir ve tensiplerinize arz ederiz.

Saygılarımızla.

 

Alacaklı Vekili
Av.Arif BALTACI 

 

 

                  T.C

           İSTANBUL

… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

2013/……… ESAS

 

İSTANBUL .. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ’NE

2013/…. İflas

Müdürlüğümüzün 2013/……. Esas sayılı dosyasında çıkarılan ödeme emri şirket yetkilisine tarihinde tebliğ edilerek kesinleşmiş olup kapak hesabı ……………. tarihinde …………….. olan iflas tarihi baz alınarak yapılmıştır. Dosyanın toplam borcu iflas tarihi itibariyle TL’dır.

Bilgilerinize arz olunur.

 

İcra Müdürü Yrd.