İSTANBUL …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No:2013/…… Esas

Yukarıda esas numarası belirtilen dosyada mevcut itiraz sebebi ile İstanbul Sulh (Asliye/Ticaret) Hukuk Mahkemeleri nezdinde açacağımız itirazın iptali davasında ödeyeceğimiz harcın belirlenmesi için, dosyanıza ödenen peşin harç bedelinin iş bu dilekçemiz ekinde derkenar olunmasını saygılarımızla talep ederiz.

Alacaklı Vekili

Av. Arif BALTACI

 

                 T.C

             İstanbul

…. İcra Müdürlüğü

İSTANBUL NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

Dosya No: 2013/………. Esas

Müdürlüğümüz nezdinde 2013/……………. E. numarası ile takibe geçilen dosya için ……………..TL peşin harç ödemesi yapıldığı alacaklı vekilinin talebi üzerine işbu dilekçe ile derkenar olunur.

İstanbul …. İcra Müdür Yrd.