EK- 15)

                                     AYNİ BAĞIŞ ALINDI BELGESİ

AYNİ BAĞIŞ ALINDI BELGESİ

 

Derneğin Adı ve Yerleşim Yeri

Seri No

Sıra No

BağışçınınAdı , Soyadı Tel/ Fax
Yerleşim yeri

 

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Miktarı

Birim

Bağış Amacı:      (   ) Gıda Bankacılığı          (   )  Diğer : ………………………………………………………………………..
Teslim Alan                                Adı Soyadı Teslim Alan  İmza ve Tarih Teslim Eden İmza