TC

             İstanbul

… İcra Müdürlüğü

2013/…… Esas.

T.C

BAŞBAKANLIK

DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

………………. LİMAN BAŞKANLIĞINA

Alacaklı …………….. vekili Av.Arif Baltacı’ya borçlu bulunan …………………A.Ş.’nin işbu borcu sebebiyle kaydına haciz konulan ve seferden men kararı verilen ………. Limanının …………… sicilinde kayıtlı ……………. adlı gemi üzerindeki haczin dosyamıza şamil olmak üzere bu kerre FEKKİNE ve seferden men kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Karar gereğince işlem yapılması ve neticesinden müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur.

Fek Müzekkeresi Elden Takiplidir

İstanbul İcra Müd.