T.C

          İstanbul

… İcra Müdürlüğü

Dosya No:2014/……… Esas

……………….. TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

ALACAKLI                          :……………….. A.Ş

VEKİLİ                                  :Avukat Arif BALTACI

BORÇLU                              :………………………… A.Ş.

VEKİLİ                                  :Avukat …………………….

BORÇ MİKTARI                 :……………………….-TL(Faiz, vekalet ücreti ve masraflar dahil)

İşbu borçtan dolayı yukarıda esas numarası yazılı dosyadan takip başlatılmış olup, daha önce, borçlunun müdürlüğünüz kayıtlarında gayrimenkul mallarınn varlığı halinde kaydına haciz şerhi konmasına karar verilmiş olmasına rağmen, işbu takip konusu borç ortadan kalktığından tüm hacizlerin fekkine karar verilmiştir.

Karar gereğinin ifası ile sonuçtan müdürlüğüme bilgi verilmesi rica olunur.

İstanbul  . İcra Müdürü