T.C

             İSTANBUL

 ..İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:2013/……………… ESAS

………………… MAL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ALACAKLI:

VEKİLİ: Avukat Arif BALTACI

BORÇLU:

BORÇ MİKTARI: ……………….TL (Faiz ve Masraflar hariç)

Müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazılı dosya alacaklısı tarafından verilen bilgiye göre, dosya borçlusu emeklilik başvurusunda bulunmuştur. Borçlunun emeklilik ikramiyesi alması halinde işbu emeklilik ikramiyesinin borca yeter miktarının haczine karar verilmiştir.

Karar gereğinin ifası ile neticenin müdürlüğümüze gönderilmesi rica olunur.

Masraflar mahallinde verilecektir.

İstanbul …İcra Müd.