T.C

  İstanbul Anadolu

…… İcra Müdürlüğü

Dosya No:2013/………. Esas

                     Alacaklı vekili geldi. Dosya borçlusunun adına kayıtlı gemilerinin ve/veya varsa başkaca tüm hak ve alacaklarının sicilde bulunması halinde kaydına haciz şerhi konulması ve ayrıca sicilde bulunacak tüm gemilerin SEFERDEN MEN EDİLMESİ için T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Gemi Sicil Müdürlüğü Samsun, Trabzon ve İstanbul Bölge Müdürlüklerine haciz talimatı gönderilmesini ve borçlunun banka hesap bilgilerinin, kıymetli evrak bilgilerinin, hisse senedi bilgilerinin, müdürlük bünyesine verilmiş teminatlarının ve varsa başkaca bilgilerin icra müdürlüğünüzde açılmış icra dosyasına gönderilmesi ve borçlunun tüm hak ve alacaklarına haciz şerhi konulması için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye (Askerocağı Cad. Süzer Plaza No:1/15 K:2 Elmadağ/ŞİŞLİ/İSTANBUL) müzekkere yazılmasını talep ederim, dedi. Beyanı okundu. İmzası alındı.

Alacaklı Şirket Vekili

Avukat Arif BALTACI