T.C

İstanbul Anadolu

….. İcra Müdürlüğü

Dosya No:2013/………. Esas

T.C. DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI

GEMİ SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

(Meclis-i Mebusan Cad. No:151 Fındıklı/Beyoğlu/İSTANBUL)

ALACAKLI: ………………………. A.Ş.

VEKİLİ: Avukat Arif BALTACI

BORÇLU:  ………….. Yatçılık A.Ş

VERGİ NO:

ADRES:

BORÇ MİKTARI: ………………..TL(Faiz, vekalet ücreti ve masraflar hariç)

Müdürlüğümüzün yukarıda dosya numarası bildirilen iş bu icra takip dosyası borcundan dolayı borçlu şirketin Gemi Sicil Müdürlüğünüzün Gemi Sicili kayıtlarında gemilerinin bulunması halinde kaydına ve varsa tüm hak ve alacaklarına HACİZ ŞERHİ KONULMASINA, ayrıca alacaklı vekili Avukat Arif BALTACI tarafından ilgili ücretlerin depo edilmesi sebebiyle bu gemi yada gemilerin varlığı halinde kayıtlarına SEFERDEN MEN KARARI işlenerek SEFERDEN MEN EDİLMESİNE karar verilmiştir.

Karar gereğinin ifası ile sonuçtan müdürlüğüme bilgi verilmesi rica olunur.

İstanbul …. İcra Müdürü