T.C.

            İSTANBUL 

…İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:2013/……. Esas

MAHCUZ MALIN BORÇLUYA  TESLİM  TUTANAĞI

Karar dairesinde alacaklı vekilinin talebi üzerine mahcuz malların borçluya teslimine karar verilmiş olmakla,  teslim için malların bulunduğu adrese gelindi. Mahcuz mallar bulundu kontrol edildi. Noksansız oldukları görüldü. Teslim işine başlandı.

ADEDİ                             CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ

… ADET          ……………………….. Markalı ………………………. Ürün 

… ADET          ……………………….. Markalı ………………………. Ürün

… ADET          ……………………….. Markalı ………………………. Ürün

… ADET          ……………………….. Markalı ………………………. Ürün

… ADET          ……………………….. Markalı ………………………. Ürün

… ADET          ……………………….. Markalı ………………………. Ürün

… ADET          ……………………….. Markalı ………………………. Ürün

Yukarıda cinsi ve adetleri yazılı malların tamamı eksiksiz ve hasarsız halde borçluya teslim edildi.  Borçlu söz alarak,  yukarıda yazılı mallarımı eksiksiz ve hasarsız olarak teslim aldım, bir diyeceğim yoktur, dedi. Yediemin söz aldı bana teslim edilen malları noksansız ve hasarsız olarak teslim ettim ve takdir edilen (…………………….. ) TL yediemin ücretimi haricen aldım dedi işe son verildi. Beyanlar okundu. Mahallinde tutulan zabıt okundu birlikte imzalandı tutanağa beyanda bulunanların imzası alındı. işlem sona erdirilerek dönüldü.

….İcra Müdürü                          Eski Yediemin               Teslim alan, Borçlu