T.C

             İSTANBUL

.. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No:2013/……. Esas

………. BANKASI ……. ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ALACAKLI:

VEKİLİ: Avukat Arif BALTACI

BORÇLU:

BORÇ MİKTARI: …………………TL (Faiz ve Masraflar hariç)

İş bu borçtan dolayı Müdürlüğümüzün ……………… Esas sayılı dosyasından yapılan icra takibi neticesinde borçlunun şubeniz nezdindeki hesaplarına ve varsa diğer hesaplarındaki paranın borca yeter miktarının haczine karar verilmiştir.
Karar gereğinin ifası ile sonuçtan bilgi verilmesi rica olunur.

 İstanbul ..İcra Müd.

Borçluya ait kimlik bilgileri

T.C.Kimlik No:

Vergi Dairesi

Vergi No:

Baba Adı:

Doğum Tarihi

Doğum Yeri: