Ehliyetin Yanında Olmaması Sebebiyle Verilen Cezaya İtiraz

İSTANBUL NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ’NE

İTİRAZ EDEN:

VEKİLİ: Av.Arif BALTACI

İTİRAZ OLUNAN

KARAR: İstanbul Cumhuriyet Baş Savcılığının 2013/……… Kabahat sıra numaralı, 2013/…… Karar sayılı ve …………… tarihli idari para cezası ve hafif hapis cezası kararı

İDARİ YAPTIRIM

KARARI VEREN: İstanbul Cumhuriyet Baş Savcılığı

EYLEM SIRA NO: 2013/…….. Kabahat

KARAR NO: 2013/….. Kabahat Karar

KABAHAT: Ehliyetsiz Araç Kullanmak

KANUN MADDESİ: 2918 SY 36 MD

İŞLENME TARİHİ: …………-İstanbul

KARAR TARİHİ: 

CEZA TUTARI: ………….TL ve 1 AY Hafif Hapis Cezası Karşılığı ……….TL

İTİRAZ KONUSU: İstanbul Cumhuriyet Baş Savcılığının 2013/………. Kabahat ve ………………… tarihli idari yaptırım
cezası kararının itirazımız sonucunda kaldırılması talebidir.

AÇIKLAMALAR

1–…………….. günü saat 22.30 civarında İstanbul Beşiktaş Akaretlerde müvekkilin karıştığı trafik kazası nedeniyle, polis tarafından müvekkilimiz hakkında işlem uygulanmıştır. Müvekkilimiz kaza esnasında ehliyetini bulamadığı için İstanbul Cumhuriyet Baş Savcılığına sevk edilmiştir. Müvekkilin ehliyeti ise kaza esnasında yanında olmasına rağmen kaza sebebiyle bulunamamıştır. Kaza meydana gelmeden önce aracın ön bölümüne bıraktığı ehliyeti kazadan kaynaklı olarak bulunamamıştır. Müvekkil geçirdiği kazanın şokuyla meşgul iken ehliyeti o anda ibraz edememesi oldukça doğaldır. Zira müvekkilin bu çarpma nedeniyle başında 6 cm civarında bir açılma olmuştur. Kaza sebebiyle yaralanan müvekkilimin kimlik numarasından ehliyetinin tespiti imkanı varken ehliyetini ibraz edemediği için trafik polislerinin düzenlediği kaza tespit tutanağında  bu durum ehliyetsiz araç kullanma olarak belirtilmiştir. Müvekkilim kendisinin ehliyetinin olduğu ve ehliyetsiz araç kullanma gibi bir durum olmadığı ısrarla belirtmiş ama polislerden ya şimdi ehliyetini göster yada ehliyetsiz araç kullanmaktan hakkında işlem yapacağız tepkisi ile karşılaşmıştır. Müvekkil hatalı düzenlenen kaza tutanağını imzalamamıştır. Müvekkilim kaza esnasında yaralanmasına rağmen polisler tarafından uygulanan bu tarz hem hukuk kurallarına hem de ahlak kurallarına aykırılık teşkil etmektedir. Polislerin haksız ve mesnetsiz olarak düzenlediği bu tutanak sebebiyle müvekkilimiz hakkında ve gıyabında 2918 sayılı yasanın 36 maddesi uyarınca idari para cezası verilmiştir. Verilen bu ceza yasaya, usule ve hukuka açıkça aykırıdır.Savcılık esnasında müvekkilimin imzası bulunmaması sebebiyle ifadesi alınması gerekirken ifadesi de alınmamış ve iş bu haksız karar verilmiştir. Bu nedenlerle mahkemenize müracaat zorunluluğu hasıl olmuştur.

2- Haksız ve hukuka aykırı bir şekilde verilen idari yaptırım kararının kaldırılması gerekmektedir. İş bu kabahatin müvekkil tarafından işlenmediği ve suçun oluşması için gerekli yasal unsurların mevcut olmaması sebebiyle kabahatin de oluşmadığı sabittir. İlgili 2918 sayılı yasanın hükmü açıktır. Buna göre “Motorlu araçların, sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır(Yeniden Düzenleme: 21/5/1997 – 4262/4 md.) Sürücü belgesi sahibi olmadan trafiğe çıkanlara ilk tespitte bir aydan iki aya kadar, tekrarı halinde iki aydan üç aya kadar hafif hapis cezası verilir.” ibaresine dayanarak müvekkilimiz hakkında bu ceza verilmiştir. Yasa hükmünden de açıkça anlaşılacağı üzere bu ceza SÜRÜCÜ BELGESİ OLMAYAN KİŞİLERE verilmesi gerek bir cezadır. Bu maddeye dayanarak bir idari yaptırım kararı verilecekse müvekkilimizin ehliyeti olmaması gereklidir. Oysa ekte ibraz ettiğimiz İstanbul-Gayrettepe Trafik Müdürlüğünden verilen, ……….. tarih ve …………….. belge numaralı sürücü belgesinden de anlaşılacağı üzere  müvekkilimizin B sınıfı ehliyeti vardır. Müvekkilimizin ehliyeti olmasına rağmen eksik araştırma ve hukuka aykırı bir şekilde verilen idari yaptırım kararının uygulanması ciddi mağduriyetlere sebep olacaktır.  Müvekkilimizin ehliyeti olması sebebiyle İstanbul Cumhuriyet Baş Savcılığı tarafından verilen idari yaptırım kararı yersiz ve hukuka aykırıdır. Bu sebeple idari yaptırım kararının kaldırılması gereklidir. 

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda ayrıntılı olarak arz ve izah ettiğimiz nedenlerle İstanbul Cumhuriyet Baş Savcılığının 2013/……… Kabahat ve ……………… tarihli yasaya, hukuka, yargı içtihatlarına ve usule aykırı olan İdari Yaptırım Kararının KALDIRILMASINA, karar verilmesini tensip ve görüşlerinize arz ederiz.

İtiraz Eden Vekili

Av.Arif BALTACI