İSTANBUL ANADOLU  AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

                                                             TEDBİR TALEPLİDİR

                                              

DOSYA NO                    :2017/12 Esas.

DAVACI                         : XXXXXXXX

VEKİLİ                          : Av. Arif BALTACI

DAVALI                         : XXXXXXXX

KONU                            : 6284 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun gereğince tedbir istemini içerir dilekçedir.

 

AÇIKLAMALAR

1. Sayın Mahkemenizde tarafımızca açılan boşanma davasından davalı taraf haberdar olduğu tarihten itibaren yoğun olarak, bu tarihten önce de aralıklarla müvekkili ve yakınlarını tehdit ederek şiddet uygulamaktadır. Davalı taraf XX.XX.2017 tarihinde müvekkilin iş yerine gelerek müvekkil ile konuşmak istediğini aksi takdirde çok kötü şeyler yapacağını belirtmiştir. Bunun akabinde de müvekkil konuşma istemini kabul etmeyince davalı taraf müvekkile hakaret etmiş ve tehdit içeren sözler sarfetmiştir. Daha sonra müvekkili kolundan tutarak dışarı çıkarmak istemiş ve müvekkil direnince işyerinden çalışanlar içerisinde müvekkilimize şiddet uygulamıştır. Çalışan diğer personellerin araya girmesi ile davalının elinden kurtulan müvekkilimiz iş yerinin üst katına çıkarak polisi çağırmıştır. Polis Merkezinde alınan ifade tutanağında ve hastaneden alınan raporda davalı tarafından müvekkile darp ve fiili şiddet uygulandığı sabittir.(Ek-1)

2.6284 sayılı Ailenin Korunması Kanununun amacı olan kadın ve çocukları koruma kapsamında dava sonuçlanıncaya kadar müvekkilin ve yakınlarının tekrar fiili şiddete ve tehdide uğrama ihtimali göz önüne alınarak, iş bu tedbiri Sayın Mahkemenizden isteme zorunluluğu hasıl olmuştur. (Ek-2)

HUKUKİ NEDENLER     : Medeni Kanun, Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve sair ilgili yasal    mevzuat.

DELİLLER                     : Şikayet ve İfade tutanağı, ilgili Yargıtay kararları

SONUÇ VE İSTEM        : Tüm bu nedenlerle müvekkile ve diğer aile bireylerine karşı şiddete veya korkutmaya yönelik davranışlarda bulunmaması, müvekkilin ailesiyle birlikte yaşadığı eve ve ailesinin ve kendisinin çalıştığı işyerlerine yaklaştırılmaması, müvekkil ve aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerine zarar vermemesi, iletişim vasıtalarıyla rahatsız etmemesi, silah ve benzeri araçlarını zabıtaya vermesi, alkollü madde kullanmış olarak müvekkile ve diğer aile bireylerine yaklaşmaması için dava sonuçlanıncaya kadar veya 6 aydan az olmamak üzere tedbire hükmedilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

Saygılarımla.

Davacı Vekili
Av. Arif BALTACI