KIYMETLİ EVRAK VE DEĞERLİ ŞEYLERİN ALINDI MAKBUZU

                     T.C.

……………………………..İcra Dairesi                                                              Örnek No : 16*

Dosya No :………………………………

 

KIYMETLİ EVRAK VE DEĞERLİ ŞEYLERİN ALINDI MAKBUZU

 

Esas defter No : …………………………………….                       Makbuz No : ……………………………

Teslim edenin adı, soyadı   ……………………………………………………………………..

Kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydına ilişkin defter numarası  : ……………………………….

 

Teslim  alınan  şeyin                                                            Takdir edilen kıymeti

      Cinsi  ve  niteliği                           Miktarı                     Lira                           Kuruş 

…………………………………………                                       …………………         …………………………..

…………………………………………                                       …………………         ………………………….. …………………………………………                                       …………………         ………………………….. …………………………………………                                       …………………         ………………………….. …………………………………………                                       …………………         ………………………….. …………………………………………                                       …………………         ………………………….. …………………………………………                                       …………………         ………………………….. …………………………………………                                       …………………         ………………………….. …………………………………………                                       …………………         ………………………….. …………………………………………                                       …………………         ………………………….. …………………………………………                                       …………………         ………………………….. …………………………………………                                       …………………         ………………………….. …………………………………………                                       …………………         ………………………….. …………………………………………                                       …………………         ………………………….. …………………………………………                                       …………………         …………………………..

            Yukarda cins ve miktarı yazılı …………………………………………………………………………..

kalem ayniyat alınmıştır.  ……./……/………

Teslim edenin adı,soyadı                                                        İcra Müdürü veya Yrd. 

Adı, soyadı                                                                                        Mühür ve İmza


 

 

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 41’e karşılık gelmektedir.

 

Word Olarak İndir