T.C.

             İSTANBUL

……İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 2013/………… Esas

İSTANBUL …. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE 

İLGİ: ……………. Tarihli 2013/…. Sayılı Yazınız

Müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazılı mahkemenizce istenilen 2013/ … Esas sayılı takip dosyasının aslı ekte gönderilmiştir.

İşi bittiğinde iadesi saygı ile arz ederim.

Eki : Takip Dosyası Aslı

İstanbul …. İcra Müdür Yrd