Avukat Mazeret Dilekçesi Örneği

İSTANBUL ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No: 2017/XXX Esas

                  Yukarıda dosya numarasını bildirdiğimiz ve mahkemenizde görülmekte olan davanın XX.XX.XXXX tarih saat 10.30 atılı duruşmasına aynı gün İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesinin 2016/XXX E sayılı dosyasının 10.00 atılı ve   İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/XXX E sayılı dosyasının 11.00 atılı duruşmalarında olacağımızdan katılamayacağız.

                 Mesleki mazeretimizin kabulü ile duruşmanın uygun görülecek bir başka güne ertelenmesine, duruşma gününün UYAP sistemi üzerinden öğrenilmesine karar verilmesini tensip ve görüşlerinize sunarız.

DAVACI VEKİLİ
Av. …………………