Özürlü Raporu Nedeniyle Vasi Tayini Dilekçe Örneği

 

İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI  :

VEKİLİ :

DAVALI : Hasımsız

KONU : İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Has. Özürlü Sağlık Kurulu Raporu gereğince sakat olan Güldane GÜL’e vasi tayini isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1) Müvekkilimizin kızkardeşi XXXXX, XX.XX.XXXX tarihinde özürlü olarak dünyaya gelmiştir. Bu tarihten itibaren müvekkilimizin kızkardeşine annesi bakmıştır. Müvekkilimizin annesi ve babası XX.XX.XXXX tarihinde boşanmış olup o tarihten müvekkilimizin annesinin vefat ettiği tarihe kadar da baba ile görüşmemişlerdir.

2) Müvekkilimizin annesinin vefat ettiği tarihten sonra müvekkilimiz babası ile görüşmeye çalışmış ama babasının olumsuz tavrı ile karşılaşmıştır. Müvekkilin babası kendisine yeni bir hayat kurduğunu ve özürlü bir gencin sorumluluğunu alamayacağını açıkça belirtmiştir.

3) Müvekkilimiz bu sebeple kız kardeşinin özürlü olduğuna dair Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden sağlık kurulu raporu almıştır. Ekte sunduğumuz raporda görüleceği üzere müvekkilimizin kız kardeşi %85 özürlü olup hukuki işlerini değil gündelik hayatını bile tek başına idare edemeyecek durumdadır.

4) Müvekkilimin annesinin vefatın sonrasında  vasi tayini talep edilen müvekkilimizin kız kardeşinin miras intikal işlemleri, yetim aylığı bağlanması gibi resmi hiçbir işlemi yapılamamıştır.  Müvekkilimiz annesinin vefatı sonrasında kız kardeşini kendi evine yerleştirmiş ve kız kardeşi için özel bakıcı tutmuştur. Fiiliyatta müvekkilimiz zaten kız kardeşinin vasisi gibi hareket etmek durumundadır. Resmi işlemlerin yapılabilmesi için müvekkilimizin kız kardeşine vasi olarak atanması amacıyla bu davanın açılması zorunlu hale gelmiştir.

DELİLLER : Nüfus Kayıtları, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Özürlü Sağlık Kurulu Raporu, Tanık beyanları ve yasal kanuni deliller

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda kısaca açıkladığımız ve mahkemenizce re’sen nazara alınacak nedenlerle  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ile özürlü olduğu tespit edilen XXXXXX XXXXX’in resmi işlemlerinin takibini yapabilmesi için  müvekkilimiz davacı  XXXXX XXXXXX’in vasi olarak tayin edilmesine karar verilmesini tensip ve görüşlerinize sunarız.

DAVACI VEKİLİ