Aday Personel Değerlendirme Formu

 

                                                                                                                                                          İK EK- 3

 

ADAY DEĞERLENDİRME FORMU Yayın Tarihi:

Revizyon No:

Revizyon Tarihi:

Sayfa No:

KİŞİSEL BİLGİLER Adayın Adı Soyadı
Unvan/Görev
Son İşyeri ve  Görevi/Unvanı  

 

   GÖRÜNÜM, KİŞİSEL YETERLİLİKLER

Genel Görünüm (Temizlik, Uyum, Özen) Yetersiz Vasat Orta İyi Çok İyi
Kendine Güven Yetersiz Vasat Orta İyi Çok İyi
Kendini İfade Edebilme Yetersiz Vasat Orta İyi Çok İyi
Vücut Dili Yetersiz Vasat Orta İyi Çok İyi
İletişim ve İlişki Kurma Yetersiz Vasat Orta İyi Çok İyi
Ekip Çalışmasına Yatkınlık Yetersiz Vasat Orta İyi Çok İyi
Kendini Kontrol Edebilme Yetersiz Vasat Orta İyi Çok İyi
Temsil Yeteneği Yetersiz Vasat Orta İyi Çok İyi
İşyeri Kültürüne Uygunluk Yetersiz Vasat Orta İyi Çok İyi
Baskı Altında Çalışabilme Yetersiz Vasat Orta İyi Çok İyi
Olaylara Mantıklı Yaklaşma Yeteneği Yetersiz Vasat Orta İyi Çok İyi
Sorumluluk Bilinci Yetersiz Vasat Orta İyi Çok İyi
Başarı Duygusu Yetersiz Vasat Orta İyi Çok İyi

 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Aday olduğu görev ile ilgili teknik bilgisi:
              Yetersiz                                    Yeterli                 Mükemmel
Aday olduğu görev ile ilgili kişisel özellikleri:
                 Yetersiz                                    Yeterli                          Mükemmel
Genel Değerlendirme Yorumunuz:

 

 

 

SONUÇ

Göreve uygundur.

Göreve uygun olabilir.  Açıklayınız:

Şirketimize uygun değildir.

Başka bir göreve uygundur. Açıklayınız:

Değerlendirenin Adı Soyadı:

……………………………….

Görevi :

……………………………….

Tarih: …../.…../……

İmza :

(Aşağıdaki bölüm İnsan Kaynakları tarafından doldurulacaktır.)

Adayın Referans Araştırması;

Referans Alınan Kişinin Adı Soyadı,  Çalıştığı İşyerinin Adı ve Görevi;
Aday İle Olan İrtibatı;
Adayın Kişiliği İle İlgili Düşüncesi;
Adayın İş Performansı ile İlgili Düşüncesi;

 

 

Aday sonuç hakkında bilgilendirildi mi?

Evet                                                Hayır. Açıklayınız:

Adaya Teklif Yapıldı İse;

Şirket: Birim:
Unvan: Aylık Net Ücret:
Özel Şartlar:

 

      Aday teklifi kabul etti.

(Başlama Tarihi: … / … / …….)

     Aday teklifi kabul etmedi.

Açıklayınız:

 Diğer, belirtiniz:

 

Referans Kontrolünü Yapan Kişinin;

Adı ve Soyadı                      : …………………

Unvanı                                 : ………………..

Tarih                                     : ………………….

İmza                                      : ………………….