GEÇİCİ PERSONEL SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

DEVREDEN İŞVEREN BİLGİLERİ    :

ÜNVAN

ADRES

SSK İŞYERİ SİCİL NO’SU

DEVRALAN İŞVEREN BİLGİLERİ    :

ÜNVAN

ADRES

SSK İŞYERİ SİCİL NO

DEVRE MUVAFAKAT EDEN

PERSONELİ BİLGİLERİ                       :

ADI SOYAD

SSK SİCİL NO

DOĞUM YERİ VE YILI

ADRES

TELEFON

SÖZLEŞME SÜRESİ                                 : ..,..,….. (BAŞLANGIÇ Tarihi)- ………. (BİTİŞ Tarihi)

KONU                                                         : “4857 Sayılı İş.Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, ……… tarihinden itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesine dayalı olarak devreden işveren nezdinde çalışmakta olan personel …………………..’nin, devralan işveren ………………. A.Ş’nin emir ve talimatlarıyla iş görmek üzere geçici devri konusunda tarafların anlaşmaları ile personelin bu anlaşmaya yazılı muvafakatinin olduğu bildiren karşılıklı olarak imzalanmış sözleşmedir.

AÇIKLAMALAR 

……………. tarihinden bu yana devreden işveren nezdinde çalışmakta olan personel …………’nin yazılı rızası alınmak kaydı ile, devralan işveren………..nezdinde iş görmesi hususunda taraflar anlaşmışlardır. Bu anlaşma ile işçiye mevcut iş sözleşmesindeki haklarına ek olarak, geçici iş sözleşmesi süresince;

-Devralan işveren tarafından konaklama imkanı sağlanacaktır. Konaklama minimum 5 yıldızlı bir otel veya işyerine en fazla 5 km mesafede kiralanacak eşyalı bir konutta olacaktır.

-Personelin İstanbul dışında olduğu gün başına devreden ………………….. A.Ş personele günlük ……………… TL ücret ödeyecektir.

-Personelin İstanbul dışında olduğu gün başına devralan ………………….. A.Ş personele günlük ……………… TL ücret ödeyecektir.

-Ayda … defa olmak üzere kendisine devralan …………… A.Ş tarafından  İstanbul – Ankara arası VİP sınıfı uçak bileti temin edilecektir.

İşbu Geçiçi İş Sözleşmesi iki sayfadan ibaret olup altta yer alan muvafakatname metni ile birlikte, şahitler ve personel …….. huzurunda, taraflarca ayrıntılı şekilde okunarak imza altına alınmıştır.

Sözleşme Tarihi:

DEVREDEN İŞVEREN                                                                DEVRALAN İŞVEREN

 

      ŞAHİT                                                                                                   ŞAHİT

İsim – Soyisim                                                                                      İsim – Soyisim

MUVAFAKATNAME

Yukarıda yazılı sözleşmeyi ayrıntıları ile okudum. Söz konusu sözleşme çerçevesinde sözleşme de belirtilen tarihler arasında, devralan işveren bünyesinde çalışmayı kabul ediyorum. Mevcut işverenimle devralan işveren arasındaki sözleşmeye ve içeriğine muvafakat ediyorum.

MUVAFAKAT EDEN PERSONEL