Temyizden Feragat Dilekçesi Örneği

İSTANBUL ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:

DAVACI      :

VEKİLİ       :

DAVALI      :

VEKİLİ        :

KONU            : Temyizden feragat ettiğimize dair beyanlarımızı içeren dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR          

1-Sayın mahkemenizde 2016/XX Esas numarası ile yapılan yargılama sonucunda XX.XX.XXXX tarihinde dosyada kısmi kabül kararı verilmiştir.

2- Sayın mahkemenizce tesis edilen bu karar karşı temyiz hakkımızdan ve temyiz sürelerinden açıkça feragat ediyoruz. 

3- Mahkemenizin kararı davalı tarafından temyiz edilmediğinden ve tarafımızca da temyizden feragat edildiğinden gerekçeli kararın kesinleşme şerhine havi bir suretinin tarafımıza verilmesini talep ediyoruz. 

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda kısaca açıkladığımız nedenlerle davalı tarafça temyiz edilmeyen dosyada temyiz hakkımızdan feragat ettiğimizden karar kesinleşmiştir. Gerekçeli karara kesinleşme şerhi verilerek kesinleşme şerhine havi bir suretinin tarafımıza verilmesine karar verilmesini tensip ve görüşlerinize sunarız.

DAVACI VEKİLİ