Valilik Koruma Talebi Dilekçe Örneği

 

İSTANBUL VALİLİĞİ’ NE;

                                                                                                                                 20.04.2017

Müvekkilimiz XXXXX Anonim Şirketi yönetim kurulu üyesi XXXXX XXXXX’e karşı  Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan XX.XX.XXXX tarihli ihaleye katılması sebebiyle mail yoluyla ve sabit telefon numarasından mobil, iş ve ev telefonu aranarak yöneltilen tehdit nedeniyle, 19.04.2017 tarihinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’na tarafımızca suç duyurusunda bulunulmuştur.  Suç duyurumuz üzerine 2017/XXXXXX soruşturma numarası ile savcılık soruşturma başlatılmıştır. Şikayete konu tehdit ihalenin büyüklüğü ve tehdit yapılan mercilerin kişilerin kolay kolay ulaşamayacağı müvekkilimizin kişisel cep telefonu olduğu düşünüldüğünde oldukça ciddidir.  Müvekkilimize karşı yönetilen tehdidin ciddi ve çok yakın olması, müvekkilin işi gereği bulunmuş olduğu görevin sürekli ve açık tehditlere müsait olması sebebiyle, müvekkile polis koruması tahsis edilmesini ve bu tehditleri bertaraf edecek diğer gerekli yasal tedbirlerin alınmasını talep ederiz.

 

                                                                                            XXXXXX XXXXXXXXXXXX

                                                                                                          VEKİLİ

                                                                                                Av. Arif BALTACI