İSTANBUL ….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO: 2013/…… Esas

ALACAKLI:

VEKİLİ: Avukat Arif BALTACI

BORÇLU:

KONU: Yenileme talebimiz hakkında.

AÇIKLAMALAR

Yukarıda dosya numarası yazılı dosyamız işlemden kalkmış olduğundan, tekrar yenilenerek işleme konulması için gerekli işlemlerin yapılmasını ve yenileme dilekçemizin borçluya tebliğini vekil olarak talep ediyorum.

Saygılarımla,

Alacaklı Vekili

Av. Arif BALTACI