T.C

       İSTANBUL

… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Esas No: 2013/…… Esas

 

Alacaklı vekili geldi. Dosyamız Borçlusu ………….’ın ………… tarihli tutanakla haczedilen ………… marka ……….. TL bedelli, ………… marka ……….. TL bedelli,  ………… marka ……….. TL bedelli,  ………… marka ……….. TL bedelli, menkullerinin iş bu kere yerinde satışına karar verilerek ……………………   …  İcra Müdürlüğüne satış için tezkere yazılmasını talep ederim dedi.

 

Alacaklı Vekili

Av.Arif BALTACI