Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçe Örneği

 

İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

DAVALI:

KONU   : Şiddetli geçimsizlik nedeni ile Anlaşmalı boşanma dava dilekçemdir.

AÇIKLAMALAR

1-Davalı ile XX.XX.XXXX tarihinden evlendik.  O günden bu yana evliliğimiz sorunluda olsa devam etti. Anlaşmalı boşanma davası açmak için gerekli bir yıllık süre de doldu.

2-Davalı ile evlendiğimiz andan itibaren aile hayatımızı kuramadık. Gerek fikir ayrılıkları gerekse kültür farklılıkları sebebiyle davalı taraf ile müşterek bir yaşam oluşturmayı başaramadık. Evliliğimiz ilk gününden itibaren evlilik hayatı sorunlarla geçti. Devamlı surette yaşanan tartışmalar evliliği ikimiz için de çekilmez hale getirdi.  Ne kadar uğraşsak da evliliğin devamı için imkan kalmadı. 

3- Davalı eşimle ortak kararımız sebebiyle devamına imkan kalmayan evliliğimiz bitmesi için iş bu davayı açmak zorunda kaldık. Dava konusu boşanma, velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat, yargılama giderleri ve ev eşyaları gibi tüm hususlarda davalı eşim ile anlaştık. Bu anlaşmayı gösterir boşanma protokolünü dava dilekçesine ek olarak sunuyoruz.  

4-Dava dilekçemiz ve boşanma protokolü doğrultusunda hakkımıza boşanma kararının verilmesi için iş bu davayı açma zorunluluğumuz doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca izah ettiğim ve mahkemenizce re’sen nazara alınacak nedenlerle davalı eşim tarafından da kabuş edilen boşanma talebimin ekte sunduğumuz protokol de dikkate alınarak boşanmamıza karar verilmesini talep ederim. 

DAVACI