Veraset İlamının Düzeltilmesi Dilekçesi Örneği

Veraset İlamında mirasçıların tam olarak gösterilmesi miras payı anlamında çok önemlidir. Ayrıca veraset ilamında kimlik bilgileri de doğru yazılmalıdır. Bu tür eksiklikler mahkemeye yeni bir başvuru yapılarak düzeltilmek zorundadır. Avukat Meslektaşlarımıza bu konuda örnek olsun diye aşağıdaki dilekçe örneğini yayınlıyoruz.

İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                  

DAVACI                                :

VEKİLİ                                 :

DAVALI                                :

KONU                                    : Veraset İlamındaki yanlış bilgilerin düzeltilmesi talebini içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkilimizin üvey babası XXXXXX ve annesi XXXXX  XX/XX/2017 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucunda vefat etmiştir. Hastahane kayıtlarında görüleceği üzere müvekkilimizin üvey babası kaza anında ölmüş olup müvekkilimizin annesi hastahanede kazadan yaklaşık 8 saat sonra vefat etmiştir.

2- … Mahkemesi tarafından XXXX/XXX sayı ile verilen Veraset İlamı’nda müvekkilimizin üvey babasının önceki eşinden olma XXXX de hatalı şekilde sanki anne ve baba aynı anda ölmüş gibi mirasçı sayılmış ve XX/XXXX oranında mirasçı olarak belirtilmiştir.

3- Müvekkilin üvey babasının ölümünün daha önce gerçekleşmesi nedeniyle öncelikle müvekkilimizin öz annesi mirasçı olacaktır. Sonrasında öz annenin vefatı dolayısıyla da müvekkilimizin annesinin mirasçılarının pay oranlarının yeniden belirlenmesi gerekirdi.

4-… Mahkemesi tarafından XXXX/XXX sayı ile verilen Veraset İlamı gerçek durumla örtüşmediğinden veraset ilamının ekte sunduğumuz ölüm raporları ve saatleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

DELİLLER          : Nüfus kayıtları, hastane kayıtları, ölüm raporları,  … Mahkemesi tarafından XXXX/XXX sayı ile verilen Veraset İlamı, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıkladığımız ve mahkemenizce re’sen gözönüne alınacak nedenlerle, dava konusu Veraset İlamı’nın ekteki ölüm raporları doğrultusunda yeniden düzeltilmesine karar verilmesini tensip ve görüşlerinize sunarız.

 

Davacı Vekili
Av.