Nafaka Artırım Davası Dilekçesi Örneği

İSTANBUL ANADOLU AİlE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Nafaka artırım talebimizi içeren dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR

1- Davalı taraf ile müvekkilemiz İstanbul Anadolu Aile Mahkemesinin XX/XX/XXXX tarih, XXXX/XXX Esas ve XXXX/XXX Karar Sayılı ilamı ile boşanmışlardır. Boşanma sonucunda dosya yargıtaya giderek XX.XX.XXXX tarihinde kesinleşmiştir.

2- Kesinleşen davada müvekkilimiz lehine aylık 12.500,00 TL nafakaya hükmedilmiştir.

3- Boşanma davasının sonucunda küçük XXXXX ve XXXXX’in velayeti davacı anne olan müvekkilimize verilmiştir.  Aynı zamanda müşterek çocuklara davalı tarafından aylık 7.500,00-TL nafaka ödenmesine hükmedilmiştir.

4- Yaklaşık 4 yıl önce karara çıkan bu dosyadan verilen nafaka miktarları, müvekkilimizin ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiştir.  Müvekkilimiz bu süreçte eşi ile sorunlarının medyaya yansımasından dolayı manevi olarak da yıpranmış ve işini kaybetmiştir. Çocuklar ise eğitim hayatlarına başlamıştır.  Dosyaya ek olarak çocukların okul bilgilerini ve aylık okul taksit miktarlarını sunuyoruz.

5- Müvekkilimiz işini kaybederken davalı taraf bu boşanma davası nedeniyle daha fazla ün yapmış ve medyada adını duyuracak bir çok işe imza atarak müvekkilimizle evliliği sayesinde daha fazla kazanım elde etmiştir. Boşanma sonrasında çocuklarıyla görüşmelerini bile yapmamış davalıdan nafakalar icra takibi yoluyla alınabilmiştir.

6-Dosyaya ek olarak sunduğumuz müşterek çocuklara ait harcama bilgileri görüldüğünde müvekkilimizin ne denli zorlandığı ve önceki dosyada belirlenen nafaka miktarının oldukça düşük kaldığı ortaya çıkacaktır.

7-Müvekkilimize ödenen 12.500,00 TL nafakanın 25.000,00 TL’ye çıkarılması,
Müşterek Çocuk XXXX’e ödenen 7.500,00 TL nafakanın 20.000,00 TL’ye çıkarılması,
Müşterek Çocuk XXXXX’e ödenen 7.500,00 TL nafakanın 15.000,00 TL’ye çıkarılması, durumunda müvekkil ve çocukları boşanma davası sebebiyle kaybettikleri yaşam standartlarını ancak karşılayabileceklerdir.

8- Davalının ekonomik durumundaki düzelme de göz önüne alınarak, çocukların ihtiyaçlarında aşırı derece de artış olması, çocukların büyümesinden kaynaklı eğitim giderleri, kurs giderleri gibi kalemlerinde bu ihtiyaçlara eklenmesi ve daha önce tespit edilen rakamın müvekkilimizin geçimi için çok küçük kalması sebebiyle iş davanın açılma zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER : İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi XXXX/XXX E sayılı dosyası, Ekonomik Durum Araştırması, Harcama Belgeleri, Eğitim Giderlerini Gösterir Ödeme Takvimi, Tanık, Bilirkişi ve Diğer Yasal Kanuni Deliller

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıada kısaca açıklamadığımız ve mahkemenizce re’sen nazara alınacak nedenlerle Müvekkilimiz için aylık 12.500,00-TL olarak tespit edilen nafakanın arttırılarak aylık 25.000,00-TL ye çıkartılmasına, Müşterek Çocuk XXXX’e için aylık 7.500,00 TL olarak tespit edilen nafakanın ekte sunduğumuz eğitim giderleride değerlendirilerek aylık 20.000,00 TL’ye çıkarılmasına, Müşterek Çocuk XXXX’e için aylık 7.500,00 TL olarak tespit edilen nafakanın ekte sunduğumuz gider belgeleride değerlendirilerek aylık 15.000,00 TL’ye çıkarılmasına, yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini tensip ve görüşlerinize sunarız.

DAVACI VEKİLİ