Gümrük Müdürlüğü Haciz Yazısı Örneği

İstanbul . İcra Müdürlüğü

Dosya No:2017/XXXX Esas

AMBARLI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL

 

ALACAKLI                          :

VEKİLİ                                  :Avukat Arif BALTACI

BORÇLU                              :

BORÇ MİKTARI                 :751.107,52-TL (faiz, vekalet ücreti ve masraflar hariç)

İş bu borçtan dolayı müdürlüğümüzün yukarıdaki dosyasından yapılan takip sonucu dosya borçlusuna yapılan icra takibi XX.XX.XXXX tarihinde tebliğ edilerek kesinleştirilmiş olup, borçlunun müdürlüğünüz kayıtlarında bulunan tüm hak ve alacaklarının kaydına haciz şerhi konmasına karar verilmiştir.

Karar gereğinin ifası ile neticesinin müdürlüğümüz dosyasına gönderilmesi rica olunur.

                                                                                                          İstanbul .İcra Müdürü