Banka Para Çekme Talimatı

Banka Para Çekme Talimatı

…………………. BANKASI KADIKÖY ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Tarafıma ait ve şubenizde bulunan ……………………………… nolu TL hesabımda bulunan meblağdan  …………………….TL’nin daimi çalışanım …………………………………….’ya elden ödenmesi hususunda yetki bankanıza yetki verdiğimi açıkça beyan eder, bankanız tarafından gereğinin yapılarak ilgili bedelin talimat verdiğim ………………….’ya ödenmesini saygılarımla arz ederim.00.00.2013 

Avukat Arif BALTACI