İstinaf Yoluna Başvurmaktan Feragat Dilekçesi Örneği

İSTANBUL ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:

DAVACI      :

VEKİLİ       :

DAVALI      :

VEKİLİ        :

KONU            : İstinaf yoluna başvurmaktan feragat ettiğimize dair beyanlarımızı içeren dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR          

1-Sayın mahkemenizde 2015/XXX Esas numarası ile yapılan yargılama sonucunda XX.XX.XXXX tarihinde dosyada davamızın kabülüne karar verilmiştir.

2- Sayın mahkemenizce tesis edilen bu karar karşı istinaf yoluna başvurma hakkımızdan ve istinaf yoluna başvurma sürelerinden açıkça feragat ediyoruz. 

3- Mahkemenizin kararına karşı davalı tarafından istinaf yoluna başvurulmadığından ve tarafımızca da istinaf yoluna başvurmaktan feragat edildiğinden gerekçeli kararın kesinleşme şerhine havi bir suretinin tarafımıza verilmesini talep ediyoruz. 

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda kısaca açıkladığımız nedenlerle davalı tarafça istinaf yoluna başvurulmayan dosyada istinaf yoluna başvurma hakkımızdan feragat ettiğimizden karar kesinleşmiştir. Gerekçeli karara kesinleşme şerhi verilerek kesinleşme şerhine havi bir suretinin tarafımıza verilmesine karar verilmesini tensip ve görüşlerinize sunarız.

DAVACI VEKİLİ