Yediemin Değişikliği Dilekçesi Talep Örneği

 

Dosya No: 2017/XXXXX Esas

 

                        ANKARA İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ               :2017/XXX Talimat sayılı dosyanız

                        Alacaklı XXXXX Anonim Şirketi vekili Av. Arif BALTACI’ya olan borcundan dolayı borçlu şirket XXXXXX’in dosyanızdan haciz işlemi yapılarak muhafaza altına alınan hacizli malların, borçlunun borcunu ve ödemesi gerekli yasal harçlarını bir kısmını ödemesi ve alacaklının mufavakati nedeniyle yediemin olarak borçluya teslim edilmesine karar verilmiştir.

       Karar gereğince işlem tesis edilerek müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur.                                                                                             

İcra Müdürü