Dava Yenileme Dilekçesi Örneği

 

BAKIRKÖY XX.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE;

                                                                                              14.04.2017

 

DOSYA NO             : XXXX/XXXX

DAVACI                   : ……. A.Ş

VEKİLİ                     : Av. Arif BALTACI

DAVALI                   :

VEKİLİ                     :Av.

KONU                       : Yenileme talebimizdir

 

AÇIKLAMALAR

            Yukarıda dosya numarası bildirilen davanın 02.04.2017 tarihli celsesinde taraflarca borç için protokol yapılması sebebiyle takip edilmeyen davanın HMK 150. maddesi gereğince yenileninceye kadar işlemden kaldırılmasına karar verilmiş olup, süresi içerisinde yenileme talebinde bulunuyoruz.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle, dava dosyasının yenilenmesi ve tarafımıza yeni duruşma gününün tebliğ edilmesini saygı ile vekâleten arz ve talep ederiz.

 

                                                                                                  DAVACI VEKİLİ

                                                                                              Av. Arif BALTACI