İstinaf Başvuru Dilekçesi

İstinaf Süre Tutum Dilekçesi

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE
                                                                                               Sunulmak Üzere
İSTANBUL ANADOLU İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ ’NE,

DOSYA NO

İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN

DAVACI

VEKİLİ :

DAVALI

VEKİLİ :

KONU : İstanbul Anadolu İş Mahkemesince verilen  …/… E.  sayılı kararın İstinaf incelemesi sonucunda bozulması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

1- Sayın mahkemenizce yapılan XX.XX.XXXX tarihli duruşma da kısa karar yüzümüze karşı tefhim olunarak istinaf yoluna başvuru süremiz başlamıştır.

2- gerekçeli karar yazılan kadar istinaf başvuru süresi dolacağından istinaf başvuru dilekçesi yerine iş bu süre tutum dilekçesini verme zorunluluğu hasıl olmuştur.

SONUÇ ve İSTEM : Sayın mahkemeniz tarafından XX.XX.XXXX tarihinde verilen karar, hakka, yasaya ve usule açıkça aykırı olduğundan karara karşı yasal sür içerisinde istinaf yoluna başvuruyoruz. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğine müteakip, istinaf yoluna başvuru gerekçelerimizi ayrıntılı olarak sayın mahkemeinize ileteceğiz.

 

DAVACI VEKİLİ