TC

            İSTANBUL 

. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

2013/……….. E.

 

                                                 ………………. BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE.                                                                      

Yukarıda numarası belirtilen dosyamız borçlusu  olan  müşteriniz   tebligata yarar adres bilgilerinin,ortaklarına ait kimlik ve ikametgah bilgilerinin ve nezdinizdeki mevduat durumuna ilişkin dökümlerinin müdürlüğümüze bildirilmesine karar verilmiştir.

Karar gereğinin ifası ile neticesinin bildirilmesi rica olunur.

 

 İCRA MÜDÜRÜ

 

Hesap No:

Cek NO :

TC No: