TC

         İSTANBUL  

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

2013/……. ESAS 

                                   B.D.D.K.    BAŞKANLIĞINA

 

İlgi      : 2013/……. ESAS

         Yukarıda numarası belirtilen dosyamız borçlusu ……. Bankası ………. Şubesi Müşterisi …………………….’in  kimlik ve adres bilgilerinin müdürlüğümüze bildirilmesine karar verilmiştir.

         Karar gereğinin ifası ile neticesinin bildirilmesi rica olunur.

……………. Hesap No:…………………

                                                                                     İCRA MÜDÜRÜ