T.C

                İSTANBUL

      .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

     DOSYA NO: 2013 /…… ESAS

 

                    Av. Geldi dosya borçlusunun adresinin tahkik ve tespiti için ilgili İstanbul Telekom müdürlüğüne tezkere yazılarak borçlunun tebligata uygun adresinin ve kimlik bilgilerinin tespitine karar verilmesini talep ederim dedi.

 

                                                                                                          ALACAKLI VEKİLİ